Kitaplarım

KİTAPLARIM

Editör Olarak

  1. Olgularla Ortopedik Rehabilitasyon: Ed: Celik D. Istanbul Tıp Kitapevi 2019, İstanbul, Turkey

Yazar Olarak

  1. Kas İskelet Sisteminde Değerlendirme Ed. Özdinçler AR. Chapter: “Shoulder.” Celik D. Karabörklü Argut S, Yasaci Z, Tiryaki P. Istanbul Tıp Kitapevi 2018, Istanbul, Turkiye
  2. “Sport Yaralanmaları ve Rehabilitasyon” Ed. Mehmet Ünal. Sporcularda Tendon Yaralanmaları” Celik D, Karabörklü Argut S. Istanbul Tıp Kitapevi 2018, Istanbul, Turkiye
  3. “Omuz Instabiliteleri” Ed. Atalar AC, Güneş T. Chapter: Anterior Instabilitelerde Konservatif Tedavi” Celik D. Kare yayıncılık, 2018
  4. Omuz Instabiliteleri” Ed. Atalar AC, Güneş T. Chapter: Anterior Instabilitede Bankart Tamirinden sonra Rehabilitasyon” Celik D. Kare Publishing Company, 2018
  5. Ortopedik Siniflandirmalar ve Skorlamalar” Ed. Erdil M, Polat G, Sağlam Y, Tunalı O. Bölüm “ Ortopedik Hastalıklarda Kullanılan Ölçekler ” Celik D. Istanbul Tıp Kitapevi 2018, Istanbul, Turkey
  6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyona Giriş Ed. Özdinçler AR. Chapter: “Ortopedik rehabilitasyon Celik D. Istanbul Tıp Kitapevi, 2016, İstanbul, Turkey
  7. Isık Akgol, Nazan Canbulat, Çelik D, Mehmet Demirhan, Aksel Seyahi. Bölüm 1. Omuz, sayfa 1-94. Omuz-Dirsek-Diz-Ayak Bileği Rehabilitasyon Protokolleri’’ Editörler: Nadire Berker, Nazan Canbulat, Mehmet Demirhan. Nobel Tıp Kitabevleri-2009, İstanbul
  8. Isık Akgol, Dilber Coskunsu, Celik D, Mehmet Demirhan, Onur Tetik. Bölüm 2. Diz, sayfa 111-151. Omuz-Dirsek-Diz-Ayak Bileği Rehabilitasyon Protokolleri’’ Editörler: Nadire Berker, Nazan Canbulat, Mehmet Demirhan. Nobel Tıp Kitabevleri-2009, İstanbul