Hakkımda

Prof. Dr. Derya ÇELİK

Prof. Dr. Derya ÇELİK 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmuş ve 1997-2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında çalışmıştır.

Yüksek lisans eğitimini, 2001-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tamamlamıştır. Yüksek lisansını “Omuz Impingement Sendromunda Farklı Egzersiz Programlarının Karşılaştırılması’’ üzerine yapmıştır

14 Eylül-14 Mart 2001 tarihleri arasında Physical Therapy Clinic at Texas Orthopedic Hospital,  1 Nisan -30 Eylül, 2002 tarihleri arasında Methodist Hospital, Department of Physical Therapy and Occupational Therapy kliniklerinde araştırma yapmış, hastaların değerlendirilmesinde ve tedavisinde gözlemcilik yapmıştır. Aynı zamanda 2001-2002 yıllarında Rice University, “English as a Second Language” programını tamamlamıştır.

2005-2009 yılları arasında doktorasını Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında, Spor Sağlık Bilimlerinde tamamlamıştır. Doktora tez konusuyla ilgili araştırma yapmak için 15 May-30 May, 2007 tarihleri arasında Concordia Hospital for Special Surgery İtalya’da Dr Giovanni di Giacomo ve ekibi ile çalışmış ve doktora tezini “Omuz Impingement Sendromunda Skapular Hareket Bozukluğu ve Omurga Problemlerinin Rolü’’ üzerine yapmıştır.

Doktora sonrası araştırmalar için 1 Mart-30 Ağustos 2010 tarihleri arasında University of Pittsburgh, Clinics of Sports Medicine ve University of Pittsburgh, School of Physcial Therapy and Rehabilitation’da bulunarak Prof. Dr. Freddi Fu ve Prof. Dr. James Irrgang ve ekibi ile çalışmıştır.  30 Haziran-15 Temmuz 2011 tarihlerinde University of Southern California, Division of Biokinesiology’de Prof. Dr. Christopher M. Powers ve ekibi ile spor yaralanmalarında biomekanik değerlendirmeler yapmış ve uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili gözlemlerde bulunmuştur.

Prof. Dr. Derya Çelik İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde 2011- 2012 yıllarında Yrd. Doç. Dr. olarak, 2012-2018 yılları arasında Doç. Dr. olarak ve 2018 Şubat itibari ile Prof. Dr. unvanı ile öğretim üyeliği yapmaktadır.  Temel çalışma alanı ortopedik rehabilitasyondur ve özellikle omuz ve diz rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Diğer çalışma alanı ise spor fizyoterapisi, bioistatististik ve araştırma yöntemleridir. Ortopedi ve spor sakatlıklarının değerlendirmesinde kullanılan pek çok ölçeğin Türkçe versiyonunu literatüre kazandırmıştır.

2014-2017 yılları arsında Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, 2017’den beri Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. 2018 itibari ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa akademik yükseltilme ve atama kriterleri komisyon üyesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurul üyesi olarak görev yapmaktadır.